جام انقلاب باشگاه نوجوان +
الگوی تربیتی مقتدرانه
الگوی تربیتی آسان گیرانه
الگوبرداری کودک از رفتار دیگران (۲)
الگوی تربیتی مقتدرانه
رشد و تکامل خصوصیات دوره خردسالی

جدیدترین مطالب

تغذیه سالم

این الگوی تربیتی را امروزه بیشتر در سبک تربیتی والدین می توانیم مشاهده کنیم.

  • 1397/12/16
  • 200

تاکید نکردن مستقیم برای ترک رفتار اصلی است که

  • 1397/12/16
  • 116

ناآگاهی و یک اختلال عاطفی هیجانی است.آنها تلاش نمی کنند

  • 1397/12/16
  • 123

۳ تا ۶ سالگی سنین خردسالی است. در دوره خردسالی مجموعه دستاوردهای زیستی، روانی، اجتماعی و

  • 1397/12/16
  • 124

ورزش و تربیت بندی از جمله اموراتی هستد که در تمام مقاطع تحصیلی در نظام تربیتی مورد توجه می‌باشند

  • 1397/12/16
  • 140