جام انقلاب باشگاه نوجوان +
ثبت نام
بازیکن شماره 1
بازیکن شماره 2
بازیکن شماره 3
بازیکن شماره 4
بازیکن شماره 5
بازیکن شماره 6
بازیکن شماره 7

درباره جام : اینجا هیجان به اوج خود خواهد رسید،هر مدرسه یک تیم و مسابقه برای انتخاب بهترین ها ! جام انقااب در اولین دوره خود باهدف استعدادیابی از دانش آموزان منطقه 14 و 15 توسط باشگاه نوجوان + و با حمایت فرهنگسرای خاوران و با مشارکت آموزش و پرورش در مهر و ابان ماه 1397 در دو مرحله مقدماتی و نهایی برگزار خواهد شد. تیم های برتر این جام برنده 10 میلیون تومان جایزه نقدی خواهند شد ! دیگه وقتشه ...!